Školský rok 2008/2009 bol otvorený dňa 2. septembra 2008. Nových prváčikov sme privítali na školskom dvore na 1.stupni.

Slávnosť otvorila pani riaditeľka. Prváčikov zoznámila s ich budúcimi pani učiteľkami, zaželala im veľa úspechov a rodičov poposila o veľkú trpezlivosť, pozornosť a všímavosť voči svojim deťom. Spolužiaci z prvého stupňa si pripravili pre deti krátky kultúrny program. v ktorom potešili prváčikov hrou na husličkách, recitáciou, ale i spevom. Na záver sa deti spolu so svojimi rodičmi odobrali do jednotlivých tried. Novým prváčikom želáme, aby sa im v našej škole páčilo.

Share This