Naša škola je aj v tomto školskom roku zapojená do programov UNICEF Slovensko. V januári zažili naši žiaci nevšedné stretnutia so sympatickým hosťom.

Starší žiaci z 2. stupňa absolvovali interaktívne stretnutia s Junior ambasádorom. Do našej školy zavítala pani Tomoe Komatsu z ďalekého Japonska. Stretnutie, ktoré trvá dve vyučovacie hodiny, sa začína prezentáciou krajiny a organizácie UNICEF. V ďalšej časti si žiaci vyskúšali tradičné japonské umenie – origami a kaligrafiu. Prví účastníci stretnutia 11. 1. boli naši siedmaci a vzhľadom k tomu, že sa im stretnutie tak veľmi páčilo, absolvovali ho 25. 1. aj ôsmaci.

Share This