Zápis prvákov sme opäť úspešne zvládli. Väčšinu detí sme zapísali už v piatok. Učitelia každému dieťaťu venovali náležitú osobitnú pozornosť pri orientačnom teste školskej zrelosti.

Čas čakania mohli deti tráviť v herni, kde sa o ne postarali ôsmaci a vychovávateľky zo školského klubu detí, prípadne si mohli pozrieť filmy v multimediálnej učebni. Rodičia sa zatiaľ trápili vo vedľajšej triede s vypisovaním nevyhnutných papierov v spolupráci so zástupkyňou riaditeľky a vedúcou školského klubu. Počas celého zápisu boli rodičom k dispozícii školské psychologičky a na prípadné otázky rodičov odpovedala aj riaditeľka školy.

Zaujímavosti zo zápisu: zapísali sme 88 detí, z toho 35 dievčat a 55 chlapcov. 8 zo zapísaných detí má v našej škole súrodenca. 22 letných detí ešte pôjde na test školskej zrelosti.  Aj tento rok nám priviedli na zápis svoje deti aj naši bývalí žiaci.

V najbližšom čase sa na porade stretnú riaditelia všetkých staromestských škôl kvôli porovnaniu a vytriedeniu mien zapísaných detí, aby sa zabránilo blokovaniu miest pri niekoľkonásobných zápisoch toho istého dieťaťa na niekoľko škôl. Potom riaditelia rozpošlú rodičom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do školy.

Termín na oznámenie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 1. triedy je 31. máj 2012.


OZNAČENIA
Share This