Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili na besede s názvom Hovorme o ľudských právach.

Zámerom tejto aktivity bolo priblížiť žiakom problematiku ľudských práv a nediskriminácie formou besedy medzi žiakmi a odborníkmi z tejto oblasti. Žiaci získali základné informácie o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva a neskôr o ľudských právach a diskriminácii. Žiaci sa dozvedeli o príčinách diskriminácie a dozvedeli sa ako sa  voči nej brániť. Cieľom aktivity bolo, aby si žiaci uvedomili, čo sú predsudky a ako ovplyvňujú ich život, čo všetko vplýva na život jednotlivca či skupiny.

OZNAČENIA
Share This