Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa zúčastnili na atletickej súťaži bratislavských škôl Kinderiáda v športovej hale Elán.

V hode 1kg plnou loptou získal 1. miesto Peter Kačaba a v hode 2,5 kg plnou loptou získal 2. miesto  Juraj Hraško. Blahoželáme k úspechu.V hode 1kg plnou loptou získal 1. miesto Peter Kačaba a v hode 2,5 kg plnou loptou získal 2. miesto  Juraj Hraško. Blahoželáme k úspechu.

Share This