9. októbra 2015 sa v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni, konala súťaž Poznaj Staré Mesto. Zúčastnili sa na nej žiaci viacerých základných škôl v Starom Meste. Žiaci mohli predstaviť akékoľvek zaujímavé miesto v Starom Meste, prípadne konkrétnu budovu, kláštor, kostol, hrad, či dokonca udalosť, ktorá sa viaže na priestor v jeho blízkosti.

Mnohí vo svojej kreativite došli až tak ďaleko, že pripravili 3D model Bratislavského hradu, Maximiliánovej fontány, urobili prezentáciu v programe Powerpoint, či zdramatizovali isté známe udalosti z dejín starej Bratislavy. Napriek silnej konkurencii sa napokon víťazmi stali naše žiačky z V.A, Natália Vajdová a Klaudia Považanová, ktoré zaujali porotu svojím dramatickým predstavením korunovácie Márie Terézie v dobových oblekoch. Predstavili tiež históriu Dómu Svätého Martina, všetky jeho zaujímavosti, ale tiež panovníkov, ktorí v ňom boli korunovaní. Odniesli si hodnotné odmeny, tablety, diplomy, poháre i pamätné odznaky, ktoré im budú tiež pripomínať víťazstvo a dobré reprezentovanie seba i našej školy.

OZNAČENIA
Share This