V októbri sa 160 detí z I. stupňa našej školy zapojilo do projektu Hovorme o jedle.

V projekte boli denne vyhlásené témy o rôznych druhoch potravín:

12.10.2015 Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny zemiaky – prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy

Žiaci I.A na výtvarnej výchove samostatne nakreslili  obrázky potravín a potom ich umiestňovali do potravinovej pyramídy.

Na hodine informatiky deti zo IV.A kreslili potravinovú pyramídu v kresliacich programoch.

V I.C žiaci vytvorili postavu z obrázkov zdravých potravín.

13.10.2015 Ovocie, zelenina – prečo potrebujeme 5 porcií denne

Žiaci z I.B vytvorili slávnostné prestieranie s témou ovocie a zelenina.

V I.C si deti v tento deň priniesli na desiatu iba zdravé ovocie a zeleninu.

Výborný ovocný šalát si pripravili v II.B a zahrali sa hru na ochutnávanie, Hádaj, čo to je.

V III.B žiaci na výtvarnej výchove zhotovili nádherné zásterky, ktoré vyzdobili odtlačkami ovocia a zeleniny.

Štvrtáci vytvorili pre prvákov pexeso s obrázkami ovocia a zeleniny.

V IV.B sa deti zahrali na sochárov a z ovocia a zeleniny vyrábali postavičky ľudí i zvieratiek.

14.10.2015 Mlieko a mliečne výrobky – prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy

Deti z II.A si s pomocou pani učiteľky pripravili netradičnú desiatu. Vyrobili vajíčkovú nátierku, na ktorej si spoločne pochutnali. Nezabudli ponúknuť aj spolužiakov z ostatných tried.

Žiaci IV.B na hodine informatiky vytvárali obrázky o chove kravičiek, produkcii mlieka a výrobe mliečnych výrobkov na mliečnej farme.

16.10.2015 Cukry – niečo zaujímavé o mede

V I.C deti kreslili včeličky, rozprávali sa o ich živote a vytvorili veľký plagát z jednotlivých kresieb.

OZNAČENIA
Share This