Starosta MČ Staré Mesto zaviedol tradíciu oceňovania žiakov staromestských škôl – osobností s mimoriadnymi výsledkami. Aj tento rok sme navrhli našich absolventov, ale mali sme ťažkú úlohu, lebo máme viac vynikajúcich a výnimočných deviatakov, než sme mohli nominovať. Za našu školu boli v Zichyho paláci ocenení 4 deviataci:

Návrh na ocenenie najlepších a talentovaných žiakov

Škola:  ZŠ Dr. Milana Hodžu Škarniclova 1

Meno a priezvisko žiaka:  Viviána Horváth

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Viviánka sa počas celej školskej dochádzky vyznačuje príkladným a mimoriadne slušným správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Má zmysel pre spravodlivosť, je obetavá a  ochotná kedykoľvek nezištne pomôcť.

Aktívne sa podieľa na organizácii celoškolských kultúrnych podujatí. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, úspešne sa zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád.

Výrazná je aj jej aktivita pri príprave školského rozhlasového vysielania. Je všestranná, recituje, vystupuje v dramatizáciách  rôznych scénok. Spolu so svojimi spolužiačkami založila hudobnú formáciu Coco Bongo, s ktorou účinkuje na celoškolských akadémiách.

Niekoľkokrát sa stala úspešnou riešiteľkou obvodného kola Geografickej olympiády, tento rok obsadila v obvodnom kole 2. miesto.

V školskom roku 2009/2010 sa jej mimoriadne darilo v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Získala 1. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole súťaže a v celoslovenskom kole sa umiestnila na výbornom 5. mieste, pričom ju od medailového umiestnenia delili dva body.

V celoplošnom testovaní deviatakov získala 100% aj zo slovenského jazyka aj z matematiky.

 

Meno a priezvisko žiaka:  Roman Belica

Ročník:  9.

Odôvodnenie:

Romankovo správanie môžeme bez akýchkoľvek pochybností označiť ako mimoriadne vzorné. Okrem toho je aj výborným a svedomitým žiakom. Medzi svojimi spolužiakmi má povesť veľmi slušného človeka. Má prirodzenú autoritu. Svojím rozvážnym a príkladným vystupovaním počas celej školskej dochádzky si získal uznanie žiakov aj pedagógov našej školy a je morálnym vzorom aj pre ostatných spolužiakov.

Ochotne pomáha riešiť vzniknuté technické problémy učiteľom aj spolužiakom, dokonca pripravil a realizoval pre našich učiteľov školenie o používaní interaktívnej tabule.

Našu školu reprezentuje v športových súťažiach, hlavne v basketbale. Spolu so školským basketbalovým družstvom vyhral v aktuálnom školskom roku Staromestskú ligu.

V minulom školskom roku sa v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády umiestnil na výbornom 3. mieste.

Ako asistent kamery sa podieľal na výrobe školského filmu do celoslovenskej súťaže o zodpovednom používaní internetu, ktorý získal 1. cenu vo svojej kategórii a zároveň hlavnú cenu súťaže.

Je zástupcom našej školy v Regionálnom žiackom parlamente a v Mestskom žiackom parlamente zastupuje žiakov zo škôl Starého Mesta.

V celoplošnom testovaní deviatakov získal 100% aj zo slovenského jazyka aj z matematiky.

 

Meno a priezvisko žiaka:  Ján Miloslav Tazberík

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Janko sa počas celej školskej dochádzky prejavuje ako mimoriadne slušný, skromný, rozvážny a rozumný človek. Pre tieto vlastnosti  si ho pedagógovia vážia, spolužiaci uznávajú a je pre nich vzorom.

Svedomitosť a snaha pracovať na sebe sú preňho samozrejmé. Aj preto sú jeho školské výsledky výborné.

Zaujíma sa aj o šach (v aktuálnom školskom roku sa v obvodnom kole šachového turnaja umiestnil na výbornom druhom mieste).

Je dlhoročným spolutvorcom školského časopisu. Za jeho úvodníky by sa nemusel hanbiť ani skúsený kvalifikovaný novinár.

Mimoriadne sa mu darí aj v autorskej literárnej tvorbe, kde dosahuje skutočne vynikajúce a mimoriadne výsledky.

Jankove úspechy v posledných rokoch:

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2007 – v I. kategórii (próza) vyhral so svojou poviedkou Strieborná tabatierka 1. miesto

Literárny Kežmarok 2007 – v II. kategórii (próza) sa s poviedkou Psy1, Psy2, Psy3 umiestnil na výbornom treťom mieste

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2008 – 1. miesto v kategórii I. – próza

Mladá slovenská poviedka 2008 – 3. miesto v I. kategórii (próza) s poviedkou Ten nádherný nový svet

Novinový článok 2008ako žiak siedmeho ročníka sa presadil medzi staršími spolužiakmi a umiestnil sa v striebornom pásme

Literárny Zvolen 2009 – kategória próza – 3. miesto obsadil s poviedkou Biela karta (Janko mal v tom čase necelých 15 rokov a jeho súpermi boli väčšinou skúsení dospelí autori, najstarší mal 59 rokov),

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2009 – 1. miesto v I. kategórii (próza) vyhral s poviedkou Také krátke chrapľavé zakašľanie

Novinový článok 2009 – 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži na tému Ako sa v človeku rodí sloboda

Jeho tvorbu už niekoľkokrát publikovali aj v Literárnom týždenníku a v časopise Dotyky.

V celoplošnom testovaní deviatakov získal 95% zo slovenského jazyka a 100% z matematiky.

 

Meno a priezvisko žiaka:  Jasminka Michalčáková

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Jasminka  sa počas celej školskej dochádzky prejavuje ako mimoriadne schopné, kultivované a slušné dievča. Je spoločenská, priateľská, ochotná pomáhať.

Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, úspešne sa zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád.  Vyniká najmä v cudzích jazykoch.

Aktívne sa podieľa na organizácii celoškolských kultúrnych podujatí. Niekoľko rokov po sebe moderuje celoškolské akadémie a všetky kultúrne vystúpenia. Zapája sa aj do rôznych dramatických vystúpení.

Výrazná je aj jej aktivita pri príprave školského rozhlasového vysielania.

V roku 2008 sa umiestnila  so svojou prácou v celoslovenskej súťaži Novinový článok 2008 v bronzovom pásme.

V tom istom roku bola na 1. mieste v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku a v celoštátnom kole získala 3. miesto.

V roku 2009 sa umiestnila na 1. mieste v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku a na 2. mieste v celoštátnom kole.

V roku 2010 ako víťazka školského kola Olympiády vo francúzskom jazyku postúpila do krajského kola, účasti v krajskom kole sa však vzdala, pretože sa konalo 1 deň pred celoplošným testovaním deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky.

V celoplošnom testovaní deviatakov získala 100% zo slovenského jazyka a 90% z matematiky.

Mgr. Etela Hessová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Share This