Dňa 20. 6. 2008 starosta MČ Staré Mesto Andrej Petrek prijal v Zichyho paláci žiakov staromestských škôl, ktorí najmä svojím správaním, zmysluplným trávením voľného času a celkovým profilom osobnosti môžu byť inšpiráciou a príkladom pre svojich rovesníkov. Príjemnú atmosféru umocnilo veľmi kultivované vystúpenie víťazky speváckej súťaže ELÁN JE ELÁN Viky Matuševovej.

Bolo ťažké vyberať, lebo máme medzi deťmi, našťastie, pomerne veľa slušných mladých ľudí, ktorí by mohli spĺňať určené kritériá. Preto sme sa rozhodli, že našu školu budú za „celoživotné dielo“ reprezentovať deviataci:

Dávid Kundrát

Odôvodnenie:
Dávid je všestranne nadaný a svoj talent uplatňuje v školských aj mimoškolských aktivitách. Úspešne reprezentuje školu aj v súťažiach. Svojím mimoriadne slušným a charakterným správaním, vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami, aktivitou, ochotou pomáhať, zdravým sebavedomím a zároveň skromnosťou si získal rešpekt a uznanie žiakov i pedagógov školy.

Veronika Kintlerová

Odôvodnenie:
Veronika sa počas celej školskej dochádzky vyznačuje príkladným a mimoriadne slušným správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky. Úspešne reprezentuje školu aj v súťažiach. Má zmysel pre spravodlivosť a pociťuje potrebu pomáhať slabším. Rada obetuje svoj voľný čas na pomoc spolužiakom, ktorí to potrebujú.

Štefan Šimuni

Odôvodnenie:
Štefan je počas celej školskej dochádzky mimoriadne slušný a spoľahlivý. Dosahuje veľmi dobré vzdelávacie výsledky, má talent najmä na jazyky a informatiku. Úspešne reprezentuje školu aj v súťažiach. Je korektný, skromný a ochotný kedykoľvek pomôcť.

Martin Marciňa

Odôvodnenie:
Martin dosahuje veľmi dobré vzdelávacie výsledky. Prispieva k optimistickej atmosfére v kolektíve, je mimoriadne obľúbený medzi svojimi spolužiakmi, vždy ochotný spolupracovať pri školských kultúrnych podujatiach. Úspešne reprezentuje Slovensko spolu so svojou spolužiačkou a tanečnou partnerkou Gabikou Šarmírovou na medzinárodných tanečných súťažiach. Obaja sú pre rovesníkov pozitívnym príkladom pre zmysluplné trávenie voľného času.

Gabriela Šarmírová

Odôvodnenie:
Gabika dosahuje veľmi dobré vzdelávacie výsledky, je mimoriadne slušná, skromná, spoľahlivá a cieľavedomá, vždy ochotná spolupracovať pri školských kultúrnych podujatiach. Úspešne reprezentuje Slovensko spolu so svojím spolužiakom a tanečným partnerom Martinom Marciňom na medzinárodných tanečných súťažiach. Obaja sú pre rovesníkov pozitívnym príkladom pre zmysluplné trávenie voľného času.

Share This