Všetko podstatné sa udialo vďaka náhodnému stretnutiu troch ľudí na pôde Základnej školy Dr. Milana Hodžu v Bratislave pri nie náhodnej príležitosti 130. výročia narodenia významného človeka, ktorého meno nesie naša škola. Vtedy sa zrodila skvelá myšlienka usporiadať 1. ročník literárnej súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou.

Otcom tejto myšlienky bol Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, meno jej daroval Drahoslav Machala, reportér a spisovateľ z Národného osvetového centra, parafrázovanú Hodžovu myšlienku sme pridali my a na jej realizáciu sa podujala naša škola v spolupráci s oboma inštitúciami.

Súťaž sme pripravili pre vekovú kategóriu od 13 do 15 rokov a vybrali sme aj zaujímavú tému: Ako sa stáva z človeka vlastenec. No spočiatku sa nám videla priťažká: nám dospelým určite, a asi aj deťom. Pravda, len do tej chvíle, než sa prinútili o nej popremýšľať trošku vážnejšie a pozhovárať sa o nej v škole. Myslím si, že sa posťažovali aj rodičom, či starým rodičom, čo to len na nich tí učitelia vymysleli.

Tak sa postupne a nenápadne v hlavách najmenej 2 000 detí a ich blízkych začalo uvažovať o vlastenectve v rôznych kútoch Slovenska. Výsledok nás, vyhlasovateľov súťaže, prekvapil. V 69 prácach mladých ľudí sme si prečítali množstvo zaujímavých myšlienok, postrehov, originálnych postojov, zrelých úvah a autentických zážitkov. Preto sme sa v spolupráci s Národným osvetovým centrom rozhodli vydať aj zborník a uverejniť najpútavejšie práce. Práve zborník je dôkazom, že schopnosti mladých ľudí netreba podceňovať, že už vo veku 13 rokov majú mnohí z nich vynikajúcu schopnosť rozlišovať a usporadúvať si hodnoty, že vedia vytušiť, odhadnúť a niekedy aj celkom presne pomenovať, čo je v živote dôležité, ale aj čo ich ohrozuje.

My dospelí, ktorí usmerňujeme týchto skvelých mladých ľudí, máme obrovskú zodpovednosť za to, aby slovenská spoločnosť najmä zásluhou všadeprítomných médií, rodičia nedostatkom času a možno nezáujmom, či únavou, škola nevhodnou voľbou spôsobu aj obsahu výchovy a vzdelávania, nepokazila tie krehké city a pocity, ktoré zazneli v prácach mladých autorov. Tie práce nás povzbudili k tomu, aby sme mali ochotu budovať zdravé sebavedomie slovenskej mládeže vo väzbe na našu bohatú históriu, skvelé osobnosti a kultúrne hodnoty, ktoré nám zanechali naši invenční a kultúrne bohatí predkovia. Je to krásny zámer: pomáhať mladým ľuďom, aby sa opreli o skúsenosti a múdrosť skutočných osobností Slovenska, na ktoré môžeme byť právom hrdí. V nich hľadajme príklady, ktoré sú hodné nasledovania.

Etela Hessová
riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu Bratislava

Share This