Ako každý október, aj teraz sme sa stretli s našimi starkými z DD na Podjavorinskej ulici. V Staromestskej knižnici nám ukázali svoje ručné práce a malé umelecké dielka a my sme im predviedli krátky kultúrny program. Najcennejšie pre nás boli rozhovory so starkými a príjemne sme sa cítili, keď si s nami zanôtili zopár známych ľudových piesní.

Share This