16. júna t.r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné
talentovanej mládeže s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Ivom
Nesrovnalom. Veľmi nás teší, že medzi pozvanými bola aj žiačka našej školy Linda Kleinová.

Meno a priezvisko: Linda Kleinová

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Linda je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, pracovitá. Dosahuje veľmi dobré vzdelávacie výsledky. Je korektná a priateľská. Je výtvarne nadaná. Mimoriadne úspechy na celoslovenskej úrovni dosiahla najmä svojimi literárnymi prácami. Svojím vystupovaním, kreativitou,  ochotou pomáhať a správaním je vzorom pre spolužiakov.

Dosiahnuté výsledky:

 

Školský rok 2012/2013:

Bronzové pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2013

 

Školský rok 2013/2014:

Mimoriadna cena Slovenskej národnej knižnice v celoslovenskom kole literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2014

 

Školský rok 2014/15:

1. miesto v súťaži Európa v škole (okresné kolo, postup do celoslovenského kola).

Úspešná riešiteľka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.

Postup do celoslovenského kola literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2015

OZNAČENIA
Share This