17.6. 2015 sa žiaci zdravotníckeho krúžku pod vedením p. Horniakovej zúčastnili územnej súťaže mladých zdravotníkov Bratislava – mesto a umiestnili sa na prvom mieste.

Miško Hríb, Miško Malík, Hedka Žitňanská, Laura Lacinová a Matúš Ušiak zvíťazili vo všetkých disciplínach. Preukázali teoretické vedomosti z oblasti poskytovania prvej pomoci, tiež o Slovenskom Červenom kríži. Z praktických disciplín to boli kardiopulmonálna resuscitácia a dve praktické súťažné discplíny, kde museli diagnostikovať o aký úraz ide, zavolať sanitku cez tiesňovú linku a ošetriť ranených.

Deti  si odniesli okrem peknej ceny aj obrovskú radosť z úspechu a zábavu z tímovej práce družstva.

Srdečne blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This