Už tradične sa zapájame do Technickej olympiády. Školské kolo 11. ročníka tejto súťaže sme zorganizovali ešte v rámci prezenčného vyučovania. V kategórii B (mladší žiaci), kde sme mali 18 úspešných riešiteľov, postúpil do okresného kola šiestak Benjamín Maďar. V kategórii A (starší žiaci) zo 16 úspešných riešiteľov postúpila dvojica žiakov s najväčším počtom dosiahnutých bodov, Mateo Hernando a Matej Maďar.

V okresnom kole, ktoré malo online podobu, boli naši žiaci veľmi úspešní. V kategórii A sa Mateo a Matej umiestnili na 2. mieste. V kategórii B obsadil Benjamín tiež striebornú pozíciu. Všetci reprezentanti sa na okresnom kole a za netypických podmienok zúčastnili vôbec prvýkrát, ich umiestnenie je preto veľkým úspechom. Blahoželáme!

Share This