Vážení rodičia,

od 10. 10. 2022 máme opäť otvorenú na 2. stupni v priestoroch počítačovej učebne študovňu v časoch:

pondelok: 13:00-15:00
utorok: 13:00-15:30
Streda: 13:00-15:30
Štvrtok: 14:00-15:00
Piatok: 13:00-14:00
Na učiteľov v študovni sa môžu žiaci obrátiť a konzultovať s nimi v rámci ich predmetov, ak potrebujú pomoc. Žiaci 2. stupňa, ktorí si uplatňujú vzdelávací poukaz v našej škole, môžu študovňu využívať na písanie domácich úloh, prípravu na vyučovanie, skupinové práce – projekty, môžu hrať stolné hry, ak nerušia ostatných a dodržiavajú pravidlá študovne, čítať si knihy, ktoré si dohode s pánom učiteľom Valentom môžu požičať zo školskej knižnice alebo si môžu priniesť vlastné knihy.

Okrem toho v škole na 2. stupni fungujú:
turistický krúžok 1 x mesačne – podľa počasia,
krúžok stolného tenisu,
športový krúžok,

krúžok spoločenských hier,
slovenčina a matematika pre deviatakov,
krúžok angličtiny pre začiatočníkov,
jazykový kurz pre deti cudzincov.

Vyučujúci sa individuálne podľa dohody venujú aj záujemcom o prípravu na olympiády a súťaže.

Na 1. stupni v školskom klube detí začalo opäť fungovať krúžkové popoludnie každú stredu, okrem toho majú deti v rámci ŠKD rôznorodé aktivity každý deň.

Všetci pedagogickí aj odborní zamestnanci (školské psychologičky) majú na stránke školy uvedené konzultačné hodiny 1x týždenne, každú konzultáciu si rodič dohoduje vopred mailom, deti osobne.

Share This