Školský klub usporiadal turnaj vo vybíjanej pre tretiakov a štvrtákov.

Súťaž prebiehala v duchu fair play za veľkej podpory detí z nižších ročníkov aj rodičov.  V medzitriednom zápase vyhrali III. A a IV. A. Vo finále si preto zmerali sily tieto dve triedy. Na prvom mieste sa umiestnili hráči zo IV. A s tesným rozdielom dvoch bodov . Všetkým gratulujeme a držíme palce na ďalších športových súťažiach.

OZNAČENIA
Share This