V minulom školskom roku sme v rámci dopravnej výchovy zapojili žiakov I. stupňa do programu Doprava v kocke.

Pani policajtka Janka navštívila ako prvých druhákov. Pokračovali v práci s pracovnými zošitmi, ktoré od nej dostali ešte ako prváci v minulom školskom roku. Okrem dopravnej výchovy sa venovali aj šikanovaniu, návykovým látkam a prevencii pred týmito negatívnymi javmi.

Všetky získané vedomosti si deti preveria prakticky na dopravnom ihrisku, ktoré v blízkej budúcnosti navštívime.

OZNAČENIA
Share This