Učitelia našej školy podporujú požiadavky, ktoré formulovala Iniciatíva bratislavských učiteľov na zlepšenie dlhodobo neriešených problémov súčasného školstva a jeho nedostatočné financovanie.

Naši pedagogickí pracovníci vyjadrili svoju podporu týmto oprávneným požiadavkám tak, že dňa 19. 11. 2015 zastúpia kolegov, ktorí sa priamo zúčastnia na protestnej akcii Učiteľská kvapka krvi, bez  väčších organizačných zmien a narušenia vyučovania.

Share This