V októbri našim škôlkarom prišla zo svojej knihy Guľôčko, Ihličko a dračie vajce prečítať pani spisovateľka Miroslava Naďová. Deti so záujmom počúvali príbeh dvoch chlapcov – dvojičiek, ktorí sa pomocou čarovného zrkadla ocitli v rozprávkovej krajine. Za odmenu boli obdarovaní maľovankami a záložkami s výjavmi z knihy a pani spisovateľke urobili radosť malým kvietkom.

Share This