V troch triedach na druhom stupni sa to podarilo. A nebolo to vôbec zložité. Húsenice so sieťkou na chov motýľov sa dajú jednoducho kúpiť pod názvom Motýlia záhrada.

A tak nám z Veľkej Británie došli poštou balíčky. V každom bolo päť húseníc Babôčky Bodliakovej. Spokojne si lozili v nádobke s potravou a doslova rástli pred očami. Asi po týždni sa postupne jedna po druhej prichytili na vrchnák nádoby a tak ako viseli dole hlavou vytvorili zámotok. V inštrukciách stálo: „Je veľmi dôležité, aby v tejto kritickej fáze neboli húsenice vyrušované a mohli úspešne dokončiť proces zakuklenia.“ Ukázalo sa, že je to naozaj najkritickejšia fáza pre húsenice v triede. Aj keď sa všetci na motýle tešili, šiestakom sa ich podarilo trafiť loptou a prichytené húsenice z vrchnáka odpadli. Siedmaci nádobkou zatriasli a húsenice, ako inak, tiež odpadli. Najlepšími chovateľmi sa ukázali piataci. Opatrne prichytené kukly premiestnili na stenu sieťky, čím vytvorili priaznivé podmienky pre vyliahnutie motýľov. A čo ďalšie dve triedy? Premiestnili ležiace kukly na dno sieťky a s obavami čakali… Povzbudilo ich, že pri prenášaní sa kukly chveli medzi prstami, čo bolo znakom ich života. V priebehu asi 10 dní sa všetky tkanivá bývalej húsenice rozpadnú, aby sa mohli sformovať nové bunky, tkanivá a orgány dospelého motýľa. Keď je všetko pripravené, začína sa liahnutie. Nakoniec sa všetky tri triedy dočkali. Vyliahnuté motýle sme pár dní pozorovali v triedach, kŕmili ich cukrovou vodou a ovocím. Motýle ovoniavajú pomocou dvoch tykadiel a chuť vnímajú pomocou predného páru ochlpených nožičiek. Pijú pomocou rozvinutého cuciaka, ktorý hneď stočia späť. A to všetko sme videli! No keďže motýle nie sú hračky a chceli sme im dopriať volnosť, bolo potrebné sa s nimi rozlúčiť. Tak sme ich napokon vypustili na školskom dvore. Niektoré motýle ihneď odleteli preč, až nás prekvapilo, ako krásne lietajú, veď dovtedy boli v pomerne malej sieťke. Iné trošku popolietli a zosadli, dokonca vyliezli deťom na prst a zase odleteli trošku ďalej, až kým úplne neopustili školský dvor. Ktovie kde teraz poletujú…

OZNAČENIA
Share This