Žiaci 7.A získali 2.miesto v okresnom kole už 54.ročníka súťaže Európa v škole.

Motto projektu v tomto roku znelo: Každý iný–všetci rovní. Žiaci vytvorili kolektívnu koláž s názvom Spoločná európska večera. Vo svojej práci použili citát vystihujúci myšlienku projektu: ,, Život je o vnímaní a často hľadáme poklady okolo seba , ale ony sú ukryté v nás. Tým najväčším pokladom, aký sme kedy mali a aký máme, je naše srdce. “

Share This