Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015/2016

Olympiáda v anglickom jazyku

Lukáš Varga – 5. miesto v okresnom kole v kategórii 1A

Marek Pecháň – 8. miesto v okresnom kole v kategórii 1B

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Peter Belanský – 1. miesto v okresnom v kategórii 1A a 4. miesto v krajskom kole

Ján Belanský – 4. miesto v okresnom kole v kategórii 1B

 

Olympiáda v ruskom jazyku

Mária Maslová – 1. miesto v okresnom kole v kategórii A3,1. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoštátnom kole

Anastasiia Iakovleva – 2. miesto v okresnom kole v kategórii A3, 2. miesto v krajskom kole

Jegor  Shveygert – 3. miesto v okresnom kole v kategórii A3

 

Olympiáda vo francúzskom  jazyku

Alona Rubanová – 1. miesto v okresnom v kategórii 1A, 1. miesto v krajskom kole a 5. miesto v celoštátnom kole

Šimon Fronko – 2. miesto v okresnom kole v kategórii 1B, 2. miesto v krajskom kole

Filip Viest – 2. miesto v obvodnom kole

Alex Kužlík – 3. miesto v obvodnom kole

 

Matematická olympiáda

Kristína Gondová – 1. miesto v okresnom kole

Lucia Melíšková – 1. mieto v okresnom kole

Matúš Penkala – úspešný riešiteľ

Mária Hromadová – úspešný riešiteľ

Marcela Kravčíková – úspešný riešiteľ

Ferdinand Slezák – úspešný riešiteľ

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Tereza Šramatá – 4. miesto v obvodnom kole

Biologická olympiáda

Noemi Šicková, Johana Keeble, Lujza Michalková a Tamara Hanzelová3. miesto v okresnom kole v kategórii F

 

Geografická olympiáda

Tomáš Kneppúspešný riesiteľ

Dejepisná olympiáda

Sergio Kováč – 1. miesto v okresnom kole, úspešný riešiteľ v krajskom kole

 

Hodžov novinový článok 2016 – celoštátna súťaž

Michal Droják – mimoriadna cena riaditeľa ÚPV SAV

Ján Šedivý – cena starostu obce Sučany

Terézia Šramatá – 3. miesto v zlatom pásme

Adina Šmídová – umiestnenie v striebornom pásme

Marek Radimák – umiestnenie v bronzovom pásme

 

Hviezdoslavov Kubín

 

Tomáš Olejár – 1. miesto v obvodnom kole v 1. kategórii v prednese prózy

Filip Čurda – 1. miesto v obvodnom kole v 1. kategórii v prednese poézie

Adam Kolčák – 3. miesto v obvodnom kole v 2. kategórii

 

Šaliansky Maťko

 

Daniel Mozolák – 1. miesto v obvodnom kole v 1. kategórii a 2. miesto v krajskom kole

Hanka Sláviková – 2. miesto v obvodnom kole v 2. kategórii

Tatiana Plavecká – 2. miesto v obvodnom kole v 3. kategórii

 

Poznaj Staré mesto

 

Klaudia Považanová – 1. miesto

Natália Vajdová – 1. miesto

 

Európa v škole

 

Cameron Walter Giffard Moore – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 1

Žitňanská Heda – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 2

Lacinová Laura – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 2

Gondová Kristína, Domoráková Barbora, Šramatá Tereza, Lacinová Rebeka – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 3

Iakovleva Anastasiia, Maslova Maria – 2. miesto v obvodnom kole v kategórii 3

Adam Kolčák, Gregor Hraška, Ferdinand Pavel Slezák, Leo Hanzel, Adrián Dlouhý – 1. miesto v obvodnom kole v kategórii 3 (multimediálna kolektívna práca)

 

Pytagoriáda

 

Tomáš Strýček – 3. miesto v okresnom kole v kategórii P3

Samuel Godál – úspešný riesiteľ v kategórii P4

Michael Rudolf – úspešný riesiteľ v kategórii P4

Jakub Ďurkáč – úspešný riesiteľ v kategórii P4

Mateo Hernando – úspešný riesiteľ v kategórii P4

Matúš Penkala – úspešný riesiteľ v kategórii P5

 

i-Bobor

Kategória Bobrík

Fabian Ličko – úspešný riešiteľ

Radovan Krasňanský – úspešný riešiteľ

Tomáš Strýček – úspešný riešiteľ

Alexander Bezák – úspešný riešiteľ

Oliver Valkó – úspešný riešiteľ

Bianka Berecová – úspešný riešiteľ

 

Kategória Benjamín

Tomáš Knepp – úspešný riešiteľ

Michal Polakovič – úspešný riešiteľ

Samuel Michal – úspešný riešiteľ

Matúš Ušiak – úspešný riešiteľ

Jakub Siváček – úspešný riešiteľ

 

Kategória Kadet

Juraj Andráši – úspešný riešiteľ

Kristína Gondová – úspešný riešiteľ

Adrian Soroka – úspešný riešiteľ

Lea Krnáčová – úspešný riešiteľ

Leo Hanzel– úspešný riešiteľ

 

Súťaž mladých zdravotníkov

Michal Rudolf – 2. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ

Michal Malík – 2. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ

Alexandra Viktoríni – 2. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ

Laura Lacinová – 2. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ

Heda Žitňanská – 2. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ

 

Turnaj vo vybíjanej

 

Fabián Ličko – 2. miesto

Adam Páleník –  2. miesto

Jerguš Valach – 2. miesto

Adam Duffek – 2. miesto

Jakub Užák – 2. miesto

Daniel Lysák – 2. miesto

Soňa Mazániková – 2. miesto

Tabea Grafl – 2. miesto

Marianna Výbochová – 2. miesto

Ema Čikešová – 2. miesto

Ema Klučárová – 2. miesto

Margaréta Šefčíková – 2. miesto

 

Alexander Gašparovský – 5. miesto

Andrej Köver – 5. miesto

Mário Kučera – 5. miesto

Oliver Valkó – 5. miesto

Francesco Bruno – 5. miesto

Tomáš Olejár – 5. miesto

Sarah Prebreza – 5. miesto

Alexandra Viktoríni – 5. miesto

Barbora Halászová – 5. miesto

Linda Munková – 5. miesto

Lota Triašková – 5. miesto

 

Technická olympiáda

 

Ferdinand Slezák – 2. miesto v obvodnom kole v kat. A

Thomas Davidson – 2. miesto v obvodnom kole v kat. A

 

Jakub Ján Siváček – 1. miesto v obvodnom kole v kat. B

Hadrien DeJaegher – 2. miesto v obvodnom kole v kat. B

Adrián Hokina – 3. miesto v obvodnom kole v kat. B

 

Jakub Ján Siváček – 2. miesto v krajskom kole

 

Šachový turnaj

 

Rebeka Lacinová – 1. miesto v obvodnom kole

 

Cezpoľný beh

 

Samuel Srpoň – 1. miesto v obvodnom kole v kateórii mladších žiakov

Filip Škorec – 3. miesto v obvodnom kole v kategórii starších žiakov

 

Spoznajme Európu

 

Šimon Brunovský – 1. miesto

Sergio Kováč – 1. miesto

Tomáš Knepp – 1. miesto

 

Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

 

Tatiana Plavecká – 3. miesto v literárnej oblasti

 

Medzinárodný festival animovaných filmov

 

Monika Chomová – hlavná cena za film Les

Ester Piovarčiová – hlavná cena za film Les

Paulína Tessa Mrvová – hlavná cena za film Les

Sofia Stachová – hlavná cena za film Les

 

Slávik Slovenska 2016

 

Juraj Klučár – 3. miesto v obvodnom kole

 

Chemická olympiáda

 

Ferdinand Slezák – úspešný riesiteľ

Leo Hanzel – úspešný riesiteľ

Tereza Šramatá – úspešný riesiteľ

 

Spievam po francúzsky

 

Johana Keeble – čestné uznanie v okresnom kole

Lujza Michalková – čestné uznanie v okresnom kole

Ema Lužáková – 6.miesto v celoštátnom kole

OZNAČENIA
Share This