Na tohtoročnej Vianočnej akadémii sme spoločne prežili pár chvíľ vianočnej atmosféry pokoja a utužili spoločenstvo rodičov, žiakov a školy. Program sa konal v Istropolise. Skladal sa z výstupov detí, ktoré týmto spôsobom prezentovali nielen svoje talenty, ale aj to najlepšie, čo sa ukrýva v každom z nás.

Na príjemne strávený večer nás hneď  v úvode naladilo husľové sólo Kristíny Blahovej. Hneď po ňom privítali naši šikovní moderátori Ema Prejsová, Sebastián Horký a Filip Škorec divákov a nasledovalo pásmo venované Milanovi Rúfusovi.

Naša škola už siedmy rok organizuje projekt POCTA MAJSTROVI – Slovensko recituje Rúfusa a 10. decembra sme si pripomenuli 86.výročie jeho narodenia. Vypočuli sme si ukážky z jeho tvorby, ktoré predniesli žiaci 1.A a 8.A. Toto literárne pásmo bolo prepletené hudobnými ukážkami Mateja Čillika a Martina Horna a piesňou Sneží od R. Müllera s textom M. Rúfusa v podaní Ivky Šovčíkovej spolu s pani učiteľkou Lukčíkovou.

V nasledujúcom pásme nás potešil balet Raymonda v skvelom podaní Kristíny Fajnorovej a večer nám spríjemnil aj náš hosť zo Súkromného slovanského gymnázia Daniel Kuciak, ktorý si spolu s našimi deťmi nacvičil pieseň Chcem ťa navždy ľúbiť a Last Christmas .

Obzvlášť milú a veselú atmosféru do tohto podujatia vniesli vystúpenia 1.stupňa.Divaci sa mohli tešiť z humornej scénky Nevďačné deti a Vianoce žiakov 2.A, z piesne Pastuškovia od detí 2.B, z piesne Vianoce, Vianoce od Petra Nagya v podaní žiakov 1.C, z piesne Už je zima, už je tu a zo scénky Štyria čerti v podaní triedy 1.A, z moderného tanca detí 1.B a z triedy 3.B vo veselej pesničke Trpaslíci a v kolede Tichá noc. Nechýbali ani k Vianociam neodmysliteľne patriace rozprávky. 3.B nám zahrala Medovníkový domček a 4.B Šípkovú Ruženku.

Pohybové nadanie žiakov našej školy sa prejavilo v množstve tanečných vystúpení. Diváci si mohli vychutnať balet v podaní Ester Hlaváčikovej a Zuzky Králikovej z 5.A, španielske flamenco nám predstavili Clara Contreras z 8.A a Adam Kolenčík zo 4.B z tanečnej školy Flamenco Andalúzia, valčík a quick step nám predviedol Jakub Siváček zo 6.A so svojou partnerkou Gabrielou Vaškovou z tanečnej školy Sun Dance Academy. Svojou energickosťou a akrobatickými prvkami všetkých prekvapil aj tanec 8.B, ktorého choreografiu a kulisy žiaci vytvorili celkom sami.

V našej škole študujú deti z rôznych štátov a svoje obyčaje predviedli aj v našom programe. Prostredníctvom piesne Christmas time v podaní 3.A, piesňou When Christmas comes to town žiakov 4.A, Let is snow 8.A s tanečným sprievodom 5.B či piesňou Aleluja v podaní Natálie Sirotovej s klavírnym sprievodom Natálie Gašparovskej a vokalistami zo 6.A nám deti priblížili vianočnú atmosféru spoza hraníc Slovenska. Svoje jazykové znalosti, ale aj zručnosti z hodín informatiky predviedli naši žiaci v jazykových scénkach o vianočných tradíciách Francúzska, Nemecka ,Ruska a Anglicka. Ku každej krajine bola premietaná deťmi vytvorená prezentácia v programe  Powerpoint. Obsahovala preklad hovoreného textu a obrázky k téme.

Po pásme Európske Vianoce nám chvíľku zamyslenia nad skutočným posolstvom Vianoc priniesla poézia. Vianočnú báseň nám zarecitovali žiačky 6.B Tatiana Plavecká a Alexandra Csoltiová a báseň Daniela Heviera Vianočná pošta kolektív žiakov 6.A. Slovenskú tradičnú koledu nám zaspievali žiaci 6.B spolu. s pani učiteľkou Lukčíkovou. Na záver účinkujúci spolu zaspievali pieseň Vianočný zázrak.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným za ich námahu, učiteľom za ich trpezlivosť a ústretovosť a nakoniec i všetkým prítomným za vynikajúcu atmosféru.

OZNAČENIA
Share This