Posledný týždeň v roku sa v triede Včielok aj Mravčekov konala Vianočná nádielka.

Na slávnostne prestretom stole na deti čakali tradičné oblátky s medom, cesnak, orechy, alebo jabĺčko. Pochutnať si mohli aj na medovníčkoch a koláčikoch. Medzitým im pani učiteľky rozprávali o vianočných tradíciách a zvykoch a v pozadí zneli krásne vianočné koledy. Po spievaní a recitovaní pri stromčeku nasledovalo rozbaľovanie darčekov, ktorému sa deti tešili azda najviac. Pod stromčekom si našli rôzne hračky, medzi ktorými nechýbali stavebnice, igráčikovia, knižky i didaktické pomôcky. Deti sa s hračkami hrali a sľúbili si, že i nasledujúci rok budú dobré, aby ich vianočná nádielka neminula.

OZNAČENIA
Share This