Tradičným vianočným programom sme našim žiakom a ich rodičom priblížili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. Všetky vystúpenia nacvičovali naši žiaci poctivo, zodpovedne a s veľkou radosťou, preto ich diváci odmeňovali úprimným potleskom.

V prvej časti programu sme navštívili VIANOČNÚ TRŽNICU, druháci pripravili pásmo s básňami a tancom. Spoznali sme tiež MESIACE V ROKU a zistili aj to, ako tancuje SNEHOVÁ VLOČKA. Vianoce sú nerozlučne späté s rozprávkami. Hneď niekoľko sme ich našli v scénke s krycím názvom SNEHULIENKA, ktorú vymysleli a nacvičili členovia anglicko-dramatického krúžku.

Druhú časť programu sme začali v MEDZINÁRODNOM TÁBORE, dozvedeli sme sa však aj všeličo zaujímavé o čarodejniciach a poverách, ktoré sa spájajú s predvianočným časom a poznáme ich ako STRIĎZIE DNI. V druhej časti programu sme sa tiež zoznámili s ANJELIKOM STRIEBROVLÁSKOM.

Naša škola už tretí rok organizuje projekt POCTA MAJSTROVI – Slovensko recituje Rúfusa. 10. decembra sme si pripomenuli 82. výročie narodenia Majstra Milana Rúfusa. Všetci žiaci sa oboznámili s tvorbou básnika, zorganizovali sme tiež výstavku jeho kníh. Milana Rúfusa sme si však pripomenuli aj na Vianočnej akadémii. Jeho tvorbu doprevádzala gitarová skladba v podaní Benjamína Morvaya, klavírna skladba Zuzky Lieskovskej, zaznela tiež ľudová pieseň, ktorú nacvičili naše piatačky.

When Christmas Comes To Town – Keď prichádzajú do mesta Vianoce – tak sa volá pieseň, ktorú nám na začiatku štvrtého bloku zaspievala víťazka celoslovenského kola súťaže Slávik Slovenska, naša tretiačka Viki Belayová. Siedmaci predstavili tradičnú  JASLIČKOVÚ HRU v nemeckej verzii. Trojicu cudzojazyčných vystúpení uzavrela francúzska báseň MALÝ SNEHULIAK. Trošku „diabolské“ číslo predviedli šiestaci, ktorí každú prestávku krotia veľmi populárne jo-jo či diabolo. Po nich sa predstavili ôsmačky, ktoré zatancovali vianočnú zumbu. Blok uzatvorili štvrtáci. Keďže Vianoce sa majú niesť v priateľskej atmosfére, vďaka nim sme zistili, AKO SA VTÁCI SPRIATELILI.

Ani v záverečnej časti Vianočnej akadémie nechýbala rozprávková scénka – TRI CITRÓNY predviedli naši štvrtáci. Nasledovala známa pieseň VIANOCE a gitarové prevedenie skladby Beth od skupiny KISS . Záver patril, už tradične, Tichej noci.

Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a učiteľom, ktorí pomáhali žiakom pri nácviku, tiež spolužiakom, ktorí zabezpečili technickú stránku vystúpenia.

OZNAČENIA
Share This