ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave organizuje každý rok Vianočnú akadémiu. Pre veľkú účasť rodičov sme z organizačných dôvodov opäť pripravili vystúpenia v rozpätí dvoch dní, v utorok 18.12.2012 a stredu 19.12.2012.

Po niekoľkotýždňových prípravách sme zostavili program, do ktorého sa zapojila celá škola.
Akadémiu sme otvorili naším každoročným projektom Pocta Majstrovi. Žiaci našej školy v ňom recitujú básne Milana Rúfusa. Tento rok sme projekt poňali tematicky. Vybrali sme básne, ktoré Milan Rúfus písal o umelcoch ako Martin Martinček, Peter Brueghel alebo Koloman Sokol. V pozadí sme realizovali projekciu obrazov a fotografií uvedených umelcov. Pásmo bolo obohatené klavírnym vystúpením.
V nasledujúcich číslach sa predstavili žiaci I. stupňa, ktorí si pripravili koledy a vinše, hudobné a tanečné vystúpenia. Milá scénka bola napríklad o neposlušných deťoch, ktoré si nevážili Vianoce. Niektoré vystúpenia odzneli aj v anglickom jazyku.
Žiaci II. stupňa zaspievali tiež známe vianočné piesne v anglickom, francúzskom i ruskom jazyku. O vianočných zvykoch v jednotlivých európskych krajinách sme sa dozvedeli v krátkej scénke, kde každé dieťa predstavovalo jednotlivý štát. Pôsobivý bol scénický tanec našich žiačok pod názvom Padlí anjeli. Spoločná pieseň v tónoch Každý deň budú vraj Vianoce uzavrela predstavenie.
Pozitívne ohlasy zo strany rodičov potešili všetkých, účinkujúcich aj učiteľov, ktorí akadémiu pripravovali.

OZNAČENIA
Share This