Vitajte opäť v škole.
Stretneme sa 2. septembra 2013 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici.

Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi odoberú do tried, aby sa zoznámili s triednymi učiteľkami a dostali potrebné informácie o chode školy. Rodičia prvákov si môžu deti zobrať ihneď po spoločnom posedení v triede alebo ich nechať v školskom klube. 

Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov.

Deti z prvého stupňa obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub.

Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.

Etela Hessová, riaditeľka školy

OZNAČENIA
Share This