Školský rok 2012/2013 bol pre naše deti opäť plný úspešných umiestnení v rôznych súťažiach. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Naše úspechy v školskom roku 2012/2013

Olympiáda v anglickom jazyku

Ema Dobišová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1A

Karolína Gendiarová – 1. miesto v školskom kole, 5. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1B

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Juraj Bystrianský – 1. miesto v školskom kole, 2.miesto v  krajskom kole súťaže v kategórii 1C

Karolína Gendiarová – 1. miesto v školskom kole, 1.miesto v  krajskom kole súťaže v kategórii 1B, 7. miesto v celoslovenskom kole

Matej Šinkovic – 1. miesto v školskom kole , 2. miesto v krajskom kole v kategórii 1.A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Barbora Gaspárová – 1. miesto v školskom kole , úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Olympiáda v ruskom jazyku

Daniel Šafář – 1. miesto v školskom kole,  2. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A1

Tomáš Malinovský – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v krajskom kole súťaže v kategórii A2

Olympiáda v nemeckom jazyku

Soňa Boorová – 1. miesto v školskom kole a 4. miesto v obvodnom kole súťaže v kategórii 1B

Matematická olympiáda

Dominik Hlaváčik – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom kole

Laura Repášová – 1. miesto v školskom kole a 3. miesto v obvodnom kole

Matej Šinkovic – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Viola Vaneková – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Chemická olympiáda

Jakub Šimuni – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole a 4. miesto v krajskom kole

Karolína Gendiarová – 2. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Barbora Gaspárová – 2. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Vanesa Šmahovská – 3. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole

Biologická olympiáda

Tomáš Knepp 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Adina Šmídová 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Tatiana Plavecká 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Hilda Krupková – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Richard Barčák 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Kristína Siváková – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória E

Viola Vaneková – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória E

Dominik Hlaváčik –1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória F

Johana Čilíková –1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória F

Sofia Okoličányová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória F

Kristína Hambálková –1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole – kategória F

Geografická olympiáda

Daniel Šafář – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole, úspešný riešiteľ v krajskom kole – kategória F

Radoslav Brunovský – 2. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole, kategória F

Adam Kadlec – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole – kategória H

Martina Grančičová – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole – kategória H

Matej Šinkovic – 1. miesto v školskom kole, úspešný riešiteľ v obvodnom kole – kategória I

Dejepisná olympiáda

Jana Rajtóková – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole – kategória C, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Barbora Gásparová – 1. miesto v školskom kole, 3.miesto v obvodnom kole – kategória C

Technická olympiáda

Benjamin Morvay – 1. miesto v obvodnom kole – kategória A, 4. miesto v krajskom kole

Jakub Šimuni – 1. miesto v obvodnom kole – kategória A,  4. miesto v krajskom kole

Samuel Zeman – 2. miesto v obvodnom kole – kategória A, úspešný riešiteľ v krajskom kole

David Bačík- 2. miesto v obvodnom kole – kategória A, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Dominik Skalička – 3. miesto v obvodnom kole – kategória A,  úspešný riešiteľ v krajskom kole

Radoslav Brunovský – 3. miesto v obvodnom kole – kategória C, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Martin Spurný – 1. miesto v obvodnom kole – kategória B, 1. miesto v krajskom kole

Juraj Andráši  – 2. miesto v obvodnom kole – kategória B, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Adrian Soroka – 3. miesto v obvodnom kole – kategória B, úspešný riešiteľ v krajskom kole

Hodžov novinový článok 2013

Samuel Zeman – strieborné pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Linda Kleinová – bronzové pásmo v celoslovenskom kole literárnej súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Tereza Kočišová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole , kategória   próza

Šaliansky Maťko

Kristína Šoltésová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole

Spoznaj Staré Mesto

Adam Gábriš –  1.miesto v obvodnom kole

Sergio Kováč – 1. miesto v obvodnom kole

Európa v škole

Umelecká časť

Tereza Haláková – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Karolína Gendiarová – 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Alma Šebestová –  1 . miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole

Kolektívne práce

Vanda Palkovičová –  1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Natália Sirotová 1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Multimediálne práce

Lea Gréta Jajcayová –  1. miesto v školskom kole, 1. miesto v obvodnom kole

Erik Rusnák – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole

Rozprávkové vretienko

Marian Meško 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole

Slávik Slovenska

Natália Sirotová – 1. miesto v školskom kole, 3. miesto v obvodnom kole

Pytagoriáda

Eduard Ďurkáč – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P3 – 2. miesto

Marián Meško – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4 – 1. miesto

Tomáš Knepp – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4 – 3. miesto

Gréta Jajcayová – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4

Šimon Mydliar – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P4

Dominika Rezeková – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P7

Jakub Šimúni – úspešné riešenie obvodného kola súťaže v kategórii P8

Matematický klokan

Ján Šedivý – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Kristína Šoltésová – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Daniela Mozolová – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Filip Švehlák – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Martina Grančičová – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Paulína Hromeková –  úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Jakub Šimuni – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Dominik Havel – úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Matematický klokanko

60 žiakov prvého stupňa úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

Maksík

25 žiakov prvého stupňa –  úspešné riešenie celoslovenského kola súťaže

i – BOBOR- celoslovenská súťaž

Kategória Bobrík

Gabriela Michálková – 1.miesto

Erik Duffek 2. miesto

Šimon Mydliar 2. miesto

Branislav Musala 3. miesto

Júlia Mišíková 4. miesto

Simona Lehoczká –  4. miesto

Jakub Ján Siváček 4. miesto

Tomáš Knepp – úspešný riešiteľ

Gréta Lea Jajcayová – úspešný riešiteľ

Adam Gábriš – úspešný riešiteľ

Alex Kužlík – úspešný riešiteľ

Adam Danko – úspešný riešiteľ

Samuel Michal – úspešný riešiteľ

Peter Belanský – úspešný riešiteľ

Matej Čillik – úspešný riešiteľ

Lucia Šedivá – úspešný riešiteľ

Teodor Vančo – úspešný riešiteľ

Andrej Faraonov – úspešný riešiteľ

Kategória Benjamín

Juraj Andráši – 1. miesto

Kristína Gondová – 2. miesto

Marek Pecháň – 3. miesto

Martin Spurný – 3. miesto

Daniela Mozolová – úspešný riešiteľ

Viktória Študentová – úspešný riešiteľ

Johana Čilíková – úspešný riešiteľ

Rebeka Lacinová – úspešný riešiteľ

Jasmin Metwally – úspešný riešiteľ

Martina Grančičová – úspešný riešiteľ

Paulína Hromeková – úspešný riešiteľ

Sofia Ružičková – úspešný riešiteľ

Terézia Šramatá – úspešný riešiteľ

Richard Rogožník – úspešný riešiteľ

Tereza Bergerová – úspešný riešiteľ

Kristína Šoltesová – úspešný riešiteľ

Viola Vaneková – úspešný riešiteľ

Ján Krošlák – úspešný riešiteľ

Barbora Domoráková – úspešný riešiteľ

Filip Škorec – úspešný riešiteľ

Simona Masná – úspešný riešiteľ

Matej Šinkovic – úspešný riešiteľ

Viktória Čermáková – úspešný riešiteľ

Adam Kadlec– úspešný riešiteľ

Barbora Medveďová– úspešný riešiteľ

Adrián Soroka– úspešný riešiteľ

Dominik Hlaváčik – úspešný riešiteľ

Kategória Kadet

Jakub Šimuni – 1. miesto

Martina Ivančíková – 2. miesto

Tomáš Malinovský – 3. miesto

Ivana Kúdelová – 4. miesto

Silvia Nemcová – 5. miesto

Alexandra Moran – 6. miesto

Radoslav Brunovský – úspešný riešiteľ

Michal Berta  – úspešný riešiteľ

Samuel Zeman – úspešný riešiteľ

Daniel Michalica – úspešný riešiteľ

Ján Slávik – úspešný riešiteľ

Adriano Bruno – úspešný riešiteľ

Lea Štrpková – úspešný riešiteľ

Filip Šamo – úspešný riešiteľ

Mário Tekely – úspešný riešiteľ

Miroslav Boďo – úspešný riešiteľ

Dominik Havel– úspešný riešiteľ

Alex Németh – úspešný riešiteľ

Benjamín Morvay – úspešný riešiteľ

Nicolas Oláh – úspešný riešiteľ

Dominik Skalička – úspešný riešiteľ

Kristína Siváková – úspešný riešiteľ

Patrik Mikletič – úspešný riešiteľ

Richard Davidek – úspešný riešiteľ

Erik Žáčik– úspešný riešiteľ

 

Turnaj vo vybíjanej

4. miesto v obvodnom kole

Florbal

Starší žiaci – 3. miesto v obvodnom kole

Mladší žiaci – 4. miesto v obvodnom kole

Volejbal

Michal Berta, Peter Šály, Erik Žáčik, Adam Berger – 3. miesto v obvodnom kole

Basketbal

Dominik Havel, MárioTekely, Filip Šamo, Samuel Hudec, Peter  Majerčík, Dominik Skalička, Ruben Lacina, Filip Švorc – 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v krajskom kole

Majstrovstvá v šachu

Ruben Lacina – 1. miesto v školskom kole, 2. miesto v obvodnom kole

 

 

 

 

OZNAČENIA
Share This