Výchovné koncerty v šk. r. 2009/2010.

Miestom pre naše koncertné podujatia je Zichyho palác. Platidlom sú kultúrne poukazy, za ktoré sa snažíme našim žiakom rozširovať ich kultúrny obzor. Hlavným organizátorom je Kultúrne stredisko Mestskej časti Staré Mesto.

Dramaturgiu vytvára PhDr. Borivoj Medelský, moderátorom podujatí je už tradične Ing. Pavol Lím. Program kontúruje hlavnú tému učiva konkrétneho ročníka. Konajú sa v peknom prostredí a je zážitkom pozorovať umelcov tak zblízka. Od detí sa očakáva, že sa budú slušne správať, ako sa na takýchto  podujatiach aj patrí. Aj to je jeden z prvkov, o ktoré sa tieto podujatia usilujú. Čo sme videli a počuli:

1. koncert

5. ročník, 24. september 2009 o 10.15 hodine v Zichyho paláci. Téma:  Vývoj tanca a choreografie od praveku po súčasnosť, účinkovalo Detské baletné štúdio pani Thierovej.

 

2. koncert

6. ročník, 28. október 2009 o 9.00 hodine v Zichyho paláci. Téma: Dychové nástroje, účinkovalo Dychové kvinteto SND.

Dramaturgický zámer koncertu vychádza vždy z obsahu učebnice pre daný ročník. A tak sa tvorcovia rozhodli oboznámiť šiestakov s dychovými nástrojmi a vysvetliť, koľko hráčov sa ukrýva za názvom komorného zoskupenia (duo, trio, kvarteto atď.). V Dychovom kvintete SND hrali: flauta – Jana Gazdíková, klarinet – Gabo Končer, hoboj – Michal Šintál, fagot – Jozef Rotter, lesný roh – Bohuslav Smutný.

 

3. koncert

7. ročník, 12. november 2009 o 11.00 hodine v Zichyho paláci. Téma:  Stará hudba, účinkoval súbor starých nástrojov Musa Ludens.

Súbor Musa Ludens založil a dodnes vedie pán Ján Pipta.  Je to orchester starých hudobných nástrojov, prevažne renesančných, ktorý udržiava v povedomí hudobné odkazy spred nášho letopočtu až po barok. Tento koncert bol pre deti najnáročnejší, lebo naše ucho nie je zvyknuté na melódie z 2. stor. p. n. l. až po 16. storočie, ktoré odzneli. Videli sme unikátne hudobné nástroje a dobové renesančné kostýmy, v ktorých súbor vystupuje.

 

4. koncert

8. ročník, 9. december 2009 o 9.45 hodine v Zichyho paláci. Téma: Putovanie za hymnickými a revolučnými piesňami. Účinkoval Zbor Jána Pavla II. z Vajnor.

 

5. koncert

9. ročník, 28. január 2010 o 9.45 hodine. Téma: Putovanie za melódiami sveta. Účinkovali: Monika Stanislavová – spev, Igor Bázlik – klavír.

Zazneli piesne:  anglická, česká, francúzska, maďarská, nemecká, ruská, španielska, židovská – také, ktoré prekročili hranice svojej krajiny a sú známe na celom svete. Niekedy sú to ľudové a inokedy populárne melódie. Sólisti podali veľmi príjemný výkon.

 

6. koncert

5. ročník, 25. február 2010 o 9.45 v Zichyho paláci. Téma: Hudobné nástroje a ich pôvod

Ujo z Terchovej  predviedol hru na rôznych nástrojoch. Deti spoznali drumbľu, píšťaly, fujaru, harmoniku, husličky, klavír.

 

7. koncert

6. ročník, 25. marec o 9.00 v Zichyho paláci. Téma: Muzikálové melódie. Účinkovali: Jarmila Hittnerová  a  Jozef Benedik – spev.

Bol to milý koncertík, lebo témou bol obľúbený žáner muzikál. Výklad o histórii témy je vždy súčasťou týchto podujatí a prepletá ho sprievodným slovom moderátor. Predstavili sa sólisti operetných a muzikálových scén. Jozef Benedik zaspieval árie z muzikálov  Cyrano, My fair Lady, Jozefov čarovný plášť. Pani Hittnerová je dlhoročnou postavou v Mníškach, z ktorej zazneli ukážky a nasledovali nestarnúce melódie muzikálov Hello Dolly a My fair Lady.

 

8. koncert

7. ročník, 22. apríla 2010 o 9.45 v Zichyho paláci. Téma: Renesančná hudba na Slovensku i vo svete. Účinkoval detský súbor zo ZUŠ.

 

9. koncert

8. ročník, 27. máj 2010 o 9.45 v Zichyho paláci. Téma: Putovanie za ľudovou piesňou. Účinkoval:

Ľudová hudba bratov Kuštárovcov.

Rezká ľudovka zahrala ľudové piesne z našich regiónov, ako aj charakteristické národné a ľudové melódie sveta.

 

10. koncert

9. ročník, 17. júna o 8.30 hodine v Zichyho paláci. Téma: JAZZ, Účinkoval : Vizár Jazz Quartet

Putovanie za džezom. Pán Lím previedol deviatakov históriou džezu od jeho počiatkov až po súčasnosť a precestovali z Ameriky až na Slovensko. Celý koncert „odsvingoval“ ukážkami Vlado Vizár Jazz Quartet.

 

 

 

Share This