8. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
Hodžov novinový článok 2015

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými prebral záštitu premiér R. Fico, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 8. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2015 na tému:

„Ako sa stalo, že sme pretrvali?“

Motto:

„…Králi prichádzali a odchádzali: ľud ostával.  V zmysle konvenčnej historiografie sme boli predmetom dejín, nie ich podmetom; priestorom, na ktorom sa dejiny odohrávali. A keďže sa takzvané dejiny odohrávali prostredníctvom vojen,  drancovačiek, lúpeží a represálií, boli sme predmetom vojen, drancovačiek, lúpeží a represálií. …Ako sa stalo, že sme pretrvali? Ako sa stalo, že existujeme napriek takzvaným dejinám?….  Z krvi a potu. Z utrpenia a práce sa rodila civilizácia na tomto kúsku zeme. Nestáli sme stále pevne, ale vždy znovu sme vstávali.  Iní mohli stavať katedrály a kráľovské zámky, my sme vždy znovu a znovu museli stavať svoje chalupy…. Na hrdinské gestá sme hrdí, ale vďační musíme byť tým, ktorí stavali domy.“

Vladimír Mináč: Dúchanie do pahrieb

Podmienky súťaže:

 1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
 2. Termín doručenia prác: najneskôr do 26.5.2015
 3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 4. Maximálny počet prác z jednej školy : 5.
 5. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.

 

 1. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • názov a adresu navštevovanej školy
 • vek a navštevovaný ročník
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

7. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–15 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí)

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC aj na stránke Slovenskej národnej knižnice. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2015. Porota vyhodnotí aj 3 osobitné ceny: Cenu riaditeľa ÚPV SAV, Cenu SNK, a Cenu starostu obce Sučany.

Share This