Hudbu, súťaže, tvorivé dielne, spev, tanec – to všetko mohli zažiť deti zo školského klubu na dvoch najväčších bratislavských námestiach – Hviezdoslavom a Hlavnom počas osláv Dňa Európy.

Pri informačných stánkoch sme získali informácie o Európskej únii a jej inštitúciách. Okrem získania nových informácií sme veľmi dobre zabavili.

OZNAČENIA
Share This