Už tretíkrát je naša škola spolu s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied vyhlasovateľom a spoluorganizátorom celoslovenskej literárnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

 

VÝZVA

3. ročník celoslovenskej literárnej súťaže

ZŠ Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike 3. ročník celoslovenskej súťaže

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2010

na tému:

AKO SA FORMUJE SKUTOČNÁ OSOBNOSŤ.

Motto:

„Prvým znakom osobnosti nie je originalita za každú cenu, originalita ako taká. Aj keď niekedy ťažko, analýza vždy ukáže, že aj v tom najnovšom sú spoje a dotyky so starým a starším, že nikto netvorí ex nihilo (okrem pseudotvorcov, t.j. smiešnych namyslencov). Osobnosť je vždy syntéza „čohosi“, skladajú sa na ňu predchodcovia, skladá sa na ňu, zbiera na ňu spoločnosť a národ; a osobnosť to národu a spoločnosti vracia, vyslovuje sa osobne či osobnostne, čo zároveň značí, že aj neosobne a nadosobne; a nepochybne, že aj na to, aby sa človek vedel takto vysloviť – po svojom i po našom – musí byť osobnosťou.“

Alexander Matuška: Osobne a neosobne 1983

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu na adresu: sutaz@zsmh.sk

2. Termín doručenia prác: do 2O.5.2010

3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.

4. Kontaktné údaje musia v hlavičke obsahovať:

 

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
  • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

 

5. Súťaž je určená pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov 2. stupňa ZŠ (7. – 9. ročník) a osemročných gymnázií.

Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi dostanú hodnotné ceny. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk a v Učiteľských novinách po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2010.

 

Share This