Tvorba návodov je téma, ktorej sa venujú najstarší žiaci najšej školy, u ktorých je predpoklad perfektnej znalosti práce s počítačom. Vyvrcholením je preto samostatný projekt, na vypracovanie ktorého sú potrebné zručnosti a znalosti, ktoré na informatike nadobudli. Najmä si precvičia:

  • Práca s multimédiami
  • Rozvíjanie schopnosti zvládnuť sa učiť neznámy program
  • Perfektne ovládať témy, na ktoré robía návody (Bloomová taxonómia)
  • Vedieť spracovať informácie a prezentovať ich stručne, jasne a výstižne
  • Schopnosť vžiť sa do úrovne začiatočníka a pripraviť návod, ktorý bude vedieť začiatočník pochopiť.
  • Obrazotvornosť a predstavivosť
  • Schopnosť analyticky uvažovať
  • Učiť sa učenie

 

Niektoré videonávody, vyrobené žiakmi:

Share This