Základná škola s materskou školou Milana Hodžu v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a vydavateľstvom SAV Veda už tradične vyhlásila, pri príležitosti Dní Milana Hodžu,  pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl celoslovenskú literárnu súťaž Hodžov novinový článok.

V roku 2021 bola témou 14. ročníka súťaže myšlienka: „Ako vnímať svet otvorenými očami“. Vyhlasovatelia sa inšpirovali výrokom významného slovenského fotografa, Martina Martinčeka. Jeho myšlienka -„Pán bol mi nedal oči preto, aby som chodil slepý.“- zarezonovala nielen v ušiach odbornej poroty a vyhlasovateľa, ale aj v samotných žiakoch. O tom svedčí aj celkový počet zaslaných prác zo škôl na Slovensku i v cudzine. Do súťaže prišlo celkovo 139 prác.

Porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľov súťaže vysoko ohodnotila úroveň zaslaných prác. Rezonovala v nich najmä téma sociálnych vzťahov, ale aj pohľad na aktuálne problémy ľudstva, ekológiu a epidémiu. Tvorcovia súťažných slohov ukázali, že dokážu svojimi myšlienkami ovplyvniť nielen svoje okolie, ale otvoriť oči aj samotným porotcom.

Veľké poďakovanie patrí učiteľom, ktorí žiakov svedomito pripravili a prihlásili do súťaže. V ťažkých časoch dištančného vzdelávania si ich aktivitu zvlášť ceníme.

Pevne veríme, že sa nám podarí pripraviť slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže na začiatku školského roka 2021/2022 tak, aby si žiaci mohli prevziať diplomy i zborníky prác.  O podrobnostiach si Vás dovolíme informovať začiatkom roka prostredníctvom e-mailu a oznámením na stránke školy.

 

Martin Martinček, (1913, Liptovský Peter – 2004, Liptovský Mikuláš), slovenský advokát a významný fotograf Liptova

Téma: „Ako žiť a vnímať svet otvorenými očami“

Motto: „Pán Boh mi nedal oči preto, aby som chodil slepý.“

Zlaté pásmo:

  1. Simendić Andrej, Ekonomicko-obchodnícka škola Vuka Karadžića, Svetosavska 5, Stará Pazova, Srbsko
  2. Kanderka Alex, Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  3. Vančová Júlia– Základná škola s MŠ Trakovice, Trakovice 10 a Toman Miroslav – Základná škola mladých pokolení, Ulica maršala Tita 33, Kovačica, Srbsko

 

Koziaková Nina – Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Hüberová Júlia – ZŠ SNP Sučany, Partizánska 13, Sučany

Kmecová Alica – ZŠ Svätý Jur, Kollárova 2, Svätý Jur

Trnovcová Nina – Základná umelecká škola Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

Krasňanský Radovan – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Ivanová Lenka – Základná škola, Farská lúka 64/A, Fiľakovo

 

Strieborné pásmo:

Nagyová Alžbeta – Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Lichka Dominik – ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Heltová Nina – ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

Gábrišová Martina – Škola umeleckého priemyslu L. Bielika, Vajanského 23, Levice

Buocik Lea – Základná škola Mudroňova 83, Bratislava

Hrinko Daniel – Základná škola, Školská 339/2, Michaľany

Slivka Matej – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

 

Bronzové pásmo:

Babincová Andrea – ZUŠ M. R. Štefánika 160/2, Považská Bystrica

Macháčová Ema – Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Blaženec Tomáš – ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen

Staňová Terézia – ZŠ SNP Sučany, Partizánska 13, Sučany

Žák Jakub – ZŠ Svätý Jur, Kollárova 2, Svätý Jur

Hardoňová Lenka – Základná škola Juh 1054, Vranov nad Topľou

Horáková Mária – ZŠ Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou

Lesko Oľga – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

Pozsárová Eva – Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

 

Čestné uznanie:

Kudriavceva Alina – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

Kryvka Ivan – IV. Všeobecnovzdelávacia škola s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, Ukrajina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAČENIA
Share This