Krásny výlet do Banskej Štiavnice, na ktorom sme zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov a získali nové cenné vedomosti z vlastivedy, absolvovali tretiaci a štvrtáci.

Vystrojení do pršiplášťov, s prilbami na hlavách a s lampášikmi v rukách, sme navštívili priestory štôlne Bartolomej. Nechýbal zaujímavý výklad o práci baníkov a vývoji baníctva na Slovensku.  Obdivovali sme historickú Banskú Štiavnicu, zastavili sme sa pri dome slávnej  Maríny – Sládkovičovej lásky a pozreli sme si Banskoštiavnický betlehem-najväčší drevený betlehem na Slovensku, ktorého autorom je Ing. Arch. Peter Chovan. Vydarený výlet sme ukončili nákupom darčekov pre  najbližších.

OZNAČENIA
Share This