Banská Štiavnica v udalostiach:

Výlet do Banskej Štiavnice

  2. jun 2016, 8:00 am    Udalosť    1. stupeň   2. 6. 2016

Krásny výlet do Banskej Štiavnice, na ktorom sme zažili veľa nezabudnuteľných zážitkov a získali nové cenné vedomosti z vlastivedy, absolvovali tretiaci a štvrtáci. Vystrojení do pršiplášťov, s prilbami na hlavách a s lampášikmi v rukách, sme navštívili priestory štôlne Bartolomej. Nechýbal zaujímavý výklad o práci ... čítať ďalej

Výlet do Banskej Štiavnice

   Udalosť    Nezaradené   14. 6. 2012

Štvrtáci navštívili jedno z najkrajších miest Slovenska – starobylé banské mesto Banskú Štiavnicu. Výlet sa začal v banskom skanzene premietnutím filmu o histórii ťažby v baniach. Potom žiaci, vystrojení plášťom, prilbou a lampou,  sfárali v sprievode lektora do štôlne Bartolomej. Prezreli si technické pamiatky od ... čítať ďalej