S radosťou Vám oznamujeme, že naša škola v tomto celonárodnom testovaní získala spomedzi všetkých testovaných základných škôl (701) krásne 3. miesto. Prvé miesto získala základná škola zo Senca a druhé miesto získala základná škola z Michaloviec. Naša škola sa stala najlepšou v bratislavskom kraji a treťou najlepšou na Slovensku. v digitálnych zručnostiach potrebných pre budúci život.

Priemerná úspešnosť Slovenska vo vekovej kategórii 7-16 rokov je 55,03%, naša škola dosiahla až 71,94%.

V krajinách V4 sa do tohtoročného testovania zapojil rekordný počet ľudí. Na slávnostnom vyhodnotení dňa 22.11. 2022, 11. ročníka IT Fitness Testu, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Microsoft Slovakia, hostia odovzdali ocenenia najlepším školám.

Ďakujeme rodičom našich detí a ich predchodcom, ktorí celé roky pomáhajú, aby naša škola vždy disponovala vybavením, ktoré priebežne dopĺňame a modernizujeme. Môžeme iba konštatovať, že budeme naďalej vzdelávať našich žiakov najlepšie, ako vieme, napĺňať desatoro absolventa, ktoré je naším cieľom a deklarujeme ho na stránke školy, aby boli prichystaní na budúcnosť, ktorá ich čaká za bránami školy.

Share This