Naši žiaci dosiahli v celoplošnom testovaní žiakov 5. ročníka opäť výborné výsledky.

Na testovaní, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2019, sa zúčastnilo 39 našich piatakov. Ich usilovnosť sa vyplatila, môžu sa pochváliť mimoriadnym úspechom.

matematike bola priemerná úspešnosť našich žiakov 80,9%, o 17,5% viac ako celoslovenský priemer 63,4%.

V slovenskom jazyku sme dosiahli priemer 80,9%, teda o 16,1% viac ako celoslovenský priemer 64,8%.

Žiakom aj vyučujúcim ďakujeme za svedomitú prípravu a organizáciu Testovania 5 a veríme, že tento štandard si udržíme aj v ďalších školských rokoch.

Share This