Poznáte vianočný príbeh? Naši piataci a šiestaci zaiste áno. Priblížili nám ho herci v krásnej inscenácii z dielne divadla Ludus s názvom Vyšla hviezda nad Betlehemom. Na pozadí dobra a zla, slobodnej vôle a pokory nám predstavili príbeh syna človeka, záchrancu. Skvelé herecké výkony, krásne bábky a piesne umocnili zážitok zo zázračného príbehu v adventnom období.

OZNAČENIA
Share This