Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu Deti pre Bratislavu, sa zúčastnili na workshope organizovanom OZ Živica. Téma bola Odpady a kompostovanie. Na konci worshopu si žiaci vyrobili ekotašku z nepotrebného trička.

OZNAČENIA
A.A.E.Č.V.S.B.H.L.T.N.K.S.M.M.V.S.Š.
Share This