Milé deti, vitajte opäť v škole.
Stretneme sa 3. septembra o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci na Škarniclovej ulici.

Prvákov privítame o 8:00 pred budovou na školskom dvore na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a triednymi učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili. Rodičia aj deti budú mať možnosť porozprávať sa s vyučujúcimi a dostanú potrebné informácie o chode školy.

Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov. Deti z prvého stupňa obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub detí. Rodičia prvákov si môžu deti zobrať ihneď po spoločnom posedení v triede alebo ich nechať v školskom klube. 

Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.

Etela Hessová, riaditeľka škol

Share This