Aj v tomto školskom roku sme privítali v našej škole nových žiakov. Veríme, že prvý deň v škole bol pre nich príjemným zážitkom.

Prvákov privítala pani riaditeľka. Starší spolužiaci ich pozdravili pekným kultúrnym programom. Po slávnosti sa odobrali so svojimi novými pani učiteľkami a rodičmi do tried. V tomto školkom roku sme otvorili dve triedy. Keď pani učiteľky deti „vyspovedali“, informovali rodičov o organizácii vyučovania. Prajeme všetkým veľa šťastia, zdravia a úspechov!

OZNAČENIA
Share This