Do 4. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo jesenných mesiacoch 115 detí z 1.stupňa a 82 detí z 2. stupňa našej školy. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho cieľom bolo, aby si deti vlastnoručne vyrobili záložky do knihy na tému: “Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu“ a vymenili s inou pridelenou školou.

Projekt podporil u žiakov záujem o knižky. Keďže si museli vybrať svojho literárneho hrdinu sami, ich prístup k tvorbe bol osobnejší a individuálnejší. Zároveň sa u nich pestovala aj zodpovednosť za svoj výtvor, lebo záložku posielali niekomu inému a chceli, aby sa mu páčila.

Fáza projektu po výmene záložiek bola pre deti tiež prínosom, lebo sa zoznámili s literárnymi hrdinami detí zo spriatelenej školy a mnohých z nich hneď identifikovali alebo po nich pátrali, a tak sa dostali k ďalším knihám.

Spolupráca so spriatelenou školou z Čadce bola príjemná a hoci nás delili stovky kilometrov, zistili sme, že máme spoločných dobrých známych a veľa, veľa spoločného. Svet je naozaj malý a zmenšil sa aj vďaka projektu Záložka do knihy spája naše školy.

 

Share This