Do 4. ročníka česko-slovenského projektu, ktorého vyhlasovateľmi boli Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe sa s nadšením zapojilo jesenných mesiacoch 115 detí z 1.stupňa a 82 detí z 2. stupňa našej školy. Projekt bol zameraný na podporu čítania a jeho cieľom bolo, aby si deti vlastnoručne vyrobili záložky do knihy na tému: “Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu“ a vymenili s inou pridelenou školou.

OZNAČENIA
Share This