Dni 28. a 29. apríl 2023 boli pre budúcich prváčikov veľkým dňom. Slávnostným zápisom vstúpili do našej školskej rodiny. Najskôr sa preukázali svojimi znalosťami: počítali, vyfarbovali, priraďovali, predstavili nám všetko to, čo má  budúci prvák vedieť. Na záver dostali pamätný list, medailu a mohli si vybrať z darčekov, ktoré im pripravili ich budúci spolužiaci.

Share This