Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v piatok 20.1. 2012 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21.1. 2012 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1. Rodič alebo iný zákonný zástupca príde s dieťaťom, ktoré chce do školy zapísať a so sebou si prinesie:

  • svoj občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade potreby potvrdenie o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Určením školských obvodov má žiak, ktorý spĺňa podmienky, zákonom garantované právo plniť povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom  má trvalé bydlisko. To však na druhej strane neznamená  povinnosť plniť ju len v rámci tohto školského obvodu základnej školy.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, vždy však po súhlase  riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Predpokladáme seriózny prístup zo strany rodičov, ktorí sa informujú na možnosť zápisu svojho dieťaťa vo viacerých školách, že záväzne a včas upresnia svoje rozhodnutie, kam svoje dieťa zapíšu. Neodporúčame zbytočne blokovať miesta, o ktoré majú vážny záujem iní uchádzači o zápis.

Odklad školskej dochádzky

ak majú rodičia zákonný dôvod na odklad školskej dochádzky, treba prísť s dieťaťom na zápis, absolvovať ho, podať žiadosť o odklad a doložiť ju v stanovenom termíne odporúčaním pediatra a  psychológa z CPPPaP. Po splnení týchto podmienok riaditeľka vydá rozhodnutie o odklade a v nasledujúcom školskom roku treba zápis znovu absolvovať.

 

Share This