Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 29. apríla 2016 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 30. apríla 2016 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

  • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
  • rodný list dieťaťa
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Protokol o zápise podpisujú o b a j a zákonní zástupcovia aj v prípade rozvedených rodičov.

P r o t o k  o l o zápise a s p l n o m o c n e n i e pre rodičov si môžete nájsť na tejto stránke v časti dokumenty, tlačivá, aby ste si ich mohli doma vytlačiť a vyplniť.

 

Share This