Chceme pomôcť prírode, chceme pomôcť škole, chceme mať doma poriadok. Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2011/2012 žiaci 1. a 2. stupňa našej školy zbierali s veľkým elánom starý papier. Do vyhlásenej medzitriednej súťaže sa na 2. stupni zapojili mnohí žiaci 5. – 9. ročníka. Počas celého roka mali možnosť nosiť papier do pristavených veľkoobjemových kontajnerov Zberných surovín a.s.

Zberový papier je dôležitou surovinou pri výrobe papiera. Jedna tona zberového papiera môže nahradiť približne 2,5 m3 dreva. Podľa výsledkov súťaže žiaci a učitelia 2. stupňa našej školy  nazbierali  8370 kg starého papiera a tým zachránili  3,348 m3 dreva. Odmenou pre triedy, ktoré obsadili 1. – 3. miesto, boli chutné torty, ktoré pre ne pripravili v pekárni Home Backery. Prekvapenia čakali aj na víťazov v súťaži jednotlivcov.

Súčasne sa žiaci celej školy zapojili v zbere papiera do charitatívnej súťaže VÝPRAVA  NÁDEJE, ktorú vyhlásili Nadácia Kvapka nádeje a Zberné suroviny a.s. v spolupráci s encyklopédiou Univerzum A – Ž a dosiahnutými výsledkami  sa zaradili medzi štyri najúspešnejšie školy nášho regiónu a postúpili tak do televízneho semifinále.

Poradie

Trieda

Meno

ODOVZDANÝ STARÝ PAPIER NAD 50 KG

1.

5.A

Domoráková B.

3118,5

2.

6.B

Mazáček M.

569

3.

5. B

Soroka A.

330

4.

5. A

Páleník D.

306

5.

6. A

Trandžíková A.

305

6.

5. B

Hromeková P.

255

7.

5. B

Vaško D.

212

8.

5. B

Jirsáková R.

116

9.

6. B

Frajtová L.

106

10.

8. B

Miglierini M.

100

10.

9. A

Filová L.

100

11.

6. B

Michal M.

94

12.

7. A

Bačík D.

60

12.

5. A

Kadlec A.

60

14.

5. A

Červenka J.

55,5

15.

5. B

Bölcs D.

53

16.

5. A

Belanský J.

50

16.

5. A

Zubčák T.

50

16.

7. B

Šály P.

50

 

TRIEDA

ODOVZDANÝ STARÝ PAPIER V KG

PORADIE V SÚŤAŽI

5.A

3 696,5

1.

5.B

1052

2.

6.A

345

4.

6.B

864,5

3.

7.A

151,5

8.

7.B

219,5

6.

8.A

204

7.

8.B

321,5

5.

9.A

136

9.

 

OZNAČENIA
Share This