Deti zo školského klubu sa zúčastnili na interaktívnej prednáške paleontológa Dušana Valenta, študenta Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského na tému Príšery z praveku. Prednáška bola pútavá, deti sa dozvedeli o vývoji rôznych druhov dinosaurov, o ich predkoch aj potomkoch. Na záver kládli otázky, ktoré sa dotýkali nielen témy, ale aj náplne práce paleontológa.

OZNAČENIA
Share This