Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády reprezentovali našu školu v obvodnom kole 4. ročníka tejto súťaže.
Svoje vedomosti a zručnosti si na začiatku februára porovnali žiaci všetkých základných škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Spomedzi našich žiakov boli najúspešnejší Nguyen Dang Khoa, ktorý sa v kategórii C (9. ročník) umiestnil na 3. mieste, a Daniel Beutelhauser, ktorý zvíťazil a postupuje do krajského kola v kategórii D (8. ročník).
Žiakom, ktorí našu školu reprezentovali, ďakujeme a Danielovi želáme veľa šťastia v ďalšom súťažení.

OZNAČENIA
Share This